Skupina AUDITA

standardně poskytuje účetní a daňové služby, poradenství a konzultace. Zajistíme Vám zpracování účetnictví, mzdové agendy nebo Vám vytvoříme moderní webové stránky.

Náš tým

se skládá z odborníků, kteří mají rozsáhlé profesní znalosti a dlouholeté zkušenosti v příslušném oboru. Zaměřujeme se na ma­lé a střední podnikatelské subjekty, fyzické osoby i ne­ziskové orga­nizace.

Kdo jsme

Informace o společnosti

Naším cílem je poskytovat komplexní služby v eko­nomické oblasti, abyste se Vy mohli plně soustředit na svoje podnikání a byli v něm úspěšní.
Poradíme a pomůžeme Vám se zákonnými záleži­tostmi, jako je zpracování daní a účetnictví a také s požadavky trhu, jakým je například nutnost mít moderní internetovou prezentaci.

více o nás >>