Spolupracujeme s řadou odborníků, právníky, daňovými poradci, auditory. Chceme , aby prioritou našich klientů bylo jejich vlastní podnikání a ne zabývání se neustále se měnícími zákony a předpisy.

Za spolupráce s auditory pomůžeme zajistit veškeré auditorské služby v oblasti auditu účetní závěrky, auditu mezitímní a mimořádné účetní závěrky, interního auditu, auditu účetnictví, zprávy auditora, daňového auditu.

Klientům poskytujeme včasnou, komfortní a všestrannou péči i mimo naši oblast.

Úzce spolupracujeme např.:

Ing. Miluše Kinovičová

auditor č. 1647, daňový poradce č. 258


A.A.T. spol. s r.o.

Nezávislá auditorská a poradenská společnost zapsaná do seznamu vedeného Komorou auditorů České Republiky pod číslem oprávnění č.166. Na českém trhu působí od roku 1995.